گروه آموزشی ریاضی استان بوشهر
متوسطه نظری
       گروه آموزشی ریاضی متوسطه اول و دوم استان با همکاری خانه ریاضیات بوشهر همایش

 

یک روزه ی نقدو بررسی کتاب ریاضی نهم، با عنوان غنی سازی محتوای آموزشی و نقد و

بررسی کتاب ریاضی نهم در قالب درس پژوهی در روز پنجشنبه 28آبان 94 با حضور بیش از 70

نفر از همکاران ارجمند و مدیر گروه های شهرستان ها در محل دانشگاه خلیج فارس برگزار نمود.

این همایش از ساعت 9 صبح شروع و در ساعت 15 به کار خود پایان داد.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ حیدری ]
      سرگروه های محترم آموزشی، نمون برگ بازدید و نظارت بر فعالیت های کلاس های درس  

ریاضی متوسطه دوم را از فایل زیر دریافت نموده و پس از تکمیل آن به ایمیل گروه ریاضی  

استان بوشهر bu.mgroup@yahoo.com ارسال نمایند. 

(طبق سهمیه اعلام شده در برنامه علمیاتی استان) 

در ضمن این فرم جهت اطلاع دبیران به تمامی مدارس ارسال شود.  

نمون برگ بازدید

[ ] [ ] [ حیدری ]
    سرگروه های آموزشی متوسطه دوم شهرستان ها و مناطق می توانند برنامه  

عملیاتی گروه آموزشی ریاضی استان را از فایل زیر دریافت نمایند. 

برنامه عملیاتی

[ ] [ ] [ حیدری ]
      توسط این نرم افزار می­توانید یک فایل با حجم بالا را به فایل­هایی با حجم دلخواه تقسیم کنید

درضمن اگر فایلی به این صورت ارسال شود گیرنده نیز باید برای مشاهده آن این نرم­افزار را برروی

کامپیوتر خود نصب کند.

دانلود نرم افزار

 

 

[ ] [ ] [ حیدری ]